HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI NĂM 2023

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI NHƯ SAU:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Đơn đăng ký biến động đất đai theo Mẫu số 09/ĐK
 • Giấy tờ pháp lý cá nhân/ tổ chức của người sử dụng đất

Và một trong các giấy tờ sau, tùy theo từng trường hợp:

  • Biên bản hòa giải thành, quyết định công nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo quy định của pháp luật.
  • Văn bản bàn giao tài sản thế chấp theo thỏa thuận và văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thế chấp có nội dung thỏa thuận về xử lý tài sản thế chấp.
  • Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng góp vốn có nội dung thỏa thuận về xử lý tài sản góp vốn và văn bản bàn giao tài sản góp vốn theo thỏa thuận.
  • Quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành có nội dung xác định người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
  • Văn bản kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản hoặc yêu cầu của Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án đã được thi hành.
  • Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất hoặc chuyển giao quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức, chuyển đổi công ty.
  • Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình hoặc của vợ và chồng hoặc của nhóm người sử dụng đất chung, nhóm chủ sở hữu chung tài sản gắn liền với đất.
 • Trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức phải có văn bản chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức theo quy định của pháp luật.

 • Trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình thì trong hợp đồng, văn bản thỏa thuận phân chia hoặc hợp nhất phải thể hiện thông tin thành viên của hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất.

 • Trường hợp phân chia hoặc hợp nhất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ và chồng thì cơ quan giải quyết thủ tục có trách nhiệm khai thác, sử dụng thông tin về tình trạng hôn nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nếu không thể khai thác được thông tin về tình trạng hôn nhân thì nộp bản sao hoặc xuất trình giấy chứng nhận kết hôn hoặc ly hôn.

 • Trường hợp tăng hoặc giảm diện tích cần có trích lục bản đồ địa chính

 • Trường hợp biến động do cập nhật tài sản trên đất cần có các hồ sơ sau:

  • Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Mẫu 04a/Đk
  • Danh sách tài sản gắn liền với đất
  • Hồ sơ – bản vẽ cấp phép xây dựng
  • Hồ sơ – bản vẽ – đo đạc hoàn công
  • Hợp đồng thi công xây dựng – hóa đơn
  • Tờ khai lệ phí trước bạ

ĐỂ ĐẢM BẢO HỒ SƠ ĐƯỢC CHUẨN BỊ ĐẦY ĐỦ ĐỂ CÓ KẾT QUẢ NHANH CHÓNG, QUÝ KHÁCH HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI QUA:

VILAWCOVững pháp lý, trọn niềm tin

Địa chỉ: 115 Đường số 1, P. Bình Hưng Hòa A, Q, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hotline: 0876 079 899

Leave Comments

0876 079 899
0876079899