Chuyên mục: Công bố sản phẩm

  • Giấy phép công bố sản phẩm

    Các mặt hàng sản phẩm lưu thông trên thị trường vô cùng đa dạng và phong phú. Tùy từng chủng loại sản phẩm sẽ thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ ngành khác nhau. Bên cạnh những sản phẩm sản xuất trong nước còn có rất nhiều sản phẩm nhập khẩu. Pháp luật đã […]
    View more
0876 079 899
0876079899